รอง มทภ.3 สังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ในพื้นที่จว.เชียงใหม่ วันที่ 27 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3

0
106

รอง มทภ.3 สังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ในพื้นที่จว.เชียงใหม่
วันที่ 27 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พล.ต.สืบสกุล บัวระวงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง อ.หางดง จว.เชียงใหม่
ทั้งนี้ ปี 2563 มณฑลทหารบกที่ 33
มีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือก 15,607 นาย ขณะที่จำนวนทหารที่ต้องการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่จว.เชียงใหม่ จว.ลำพูน และ จว.แม่ฮ่องสอน มีจำนวน 2,719 นาย โดยในพื้นที่อำเภอหางดงมีผู้สมัครใจเข้ารับราชการ ตั้งแต่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 จำนวน 30 นาย โดยมีผู้จับฉลากในวันนี้ จำนวน 32 นาย
รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และรับทราบปัญหาการดำเนินการตรวจเลือก ฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 17 จังหวัด 196 อำเภอ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยจะมีทหารกองเกินเข้าประจำการของกองทัพภาคที่ 3 ในปี 2563 จำนวนทั้งหมด 14,965 นาย