“สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 4 ล้านบาท!!

0
44
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 4 ล้านบาท!!

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

โดยมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนายพลัฐ หิรัญสิริสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานบังคับคดี กลุ่มจังหวัดที่ 2 (Sandbox) ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 43 คน มีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 43 เรื่อง ทุนทรัพย์ 4,795,517.29 บาท ผลไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 39 เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน 4,610,991.29 บาท และภายในงานได้จัดให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษา และลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ ของทั้งสองฝ่าย เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย อีกทั้ง ยังเป็นการอำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ตลอดจนเป็นการสร้างสังคมที่เป็นสุขให้กับประชาชน!!

###############################