ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
75

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมระจิตร์ นิคมรัฐ วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์