รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ประเพณีไทดำ

0
63

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ประเพณีไทดำ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทดำ โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ น.ส.สิริพร ไกรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการพัฒนา
ศักภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมย่อย อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทดำ
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ประธานๆ มอบรางวัล
การประกวดการทำอาหารพื้นบ้านไทดำ
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทดำ “มะกอนลอดห่วง”
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้เข้าร่วมงาน
ร่วมร้องเพลงไทดำรำพัน
จุดพลุแสดงสัญลักษณ์การเปิดงานประเพณีไทดำ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
-ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันฟ้อนรำ และพบปะ พูดคุยตามอัธยาศัย
เพื่อรักษาประเพณีเอาไว้จากรุ่นต่อรุ่น จะได้สืบทอดกันต่อไป