อพท.พื้นที่พิเศษ๔ พัฒนานักสื่อความหมายเยาวชน เมืองสร้างสรรค์ จ.สุโขทัย ณ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านจ่าก้อง สุขที่ได้แบ่งปัน❤️ Agro tourism

0
97
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อพท.พื้นที่พิเศษ๔ พัฒนานักสื่อความหมายเยาวชน เมืองสร้างสรรค์ จ.สุโขทัย ณ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านจ่าก้อง สุขที่ได้แบ่งปัน❤ Agro tourism

⏰วันที่๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ เเละมอบหมายให้นาง ชวมล แพจุ้ย พร้อมทีมนักสื่อความหมาย จัดกิจกรรมอบรมนักสื่อความหมายสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว โดยมีวิทยากร นางสาวนพรัตน์ รามสูต มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก🌏 เเละนายสุทิน ทองเอ็ม (จ่าก้อง)ให้ความรู้ คนไม่เอาถ่าน ธนาคารน้ำใต้ดิน ปุ๋ยจุลรินทรีย์ พร้อมฝึกการเล่าเรื่องตามฐานต่างๆวัตถุประสงค์คือ
🔺เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
🔺เพื่อสร้างนักสื่อความหมายชุมชน เพิ่มศักยภาพชุมชนในการเล่าเรื่องราวออกสู่สาธารณะชน 🔺เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู มาตราการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ในพื้นที่พิเศษ ๔ ภายหลังสถานการณ์ COVID ๑๙ คลี่คลาย
🔺เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในจังหวัดสุโขทัย
🔺เพื่อได้เส้นทางเรื่องราวการท่องเที่ยว จำนวน ๑ เส้นทาง
กิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเยาวชนยุวเกษตรกร “บ้านจ่าก้อง “กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ กลุ่มชุมชนตำบลป่าแฝก นักปราชญ์เพลงฉ่อย เกือบ๔๐ คน
🎯บ้านจ่าก้องเป็น ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรมีชีวิต เพราะเด็กๆในหมู่บ้าน ต่างพากันปั่นจักรยานมาเที่ยวเล่น ระหว่างทีมอพท.๔ จัดกิจกรรมอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมเเละเด็กๆมาวิ่งเล่น 👧👶 ทุกช่วงเวลา เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรท่องเที่ยว Ago tourism ที่ถือว่า มีความสุขที่ได้แบ่งปัน ให้ชุมชนทั้ง๙ หมู่บ้านมีส่วนร่วม อาหารเเละของว่างก็อุดหนุนคนในชุมชน ให้คนในชุมชนอย่างเเท้จริง👍
✅ดูแลความเรียบร้อยโดย นางสาวปราณี คำพวง จนท.ประสานงานโครงการอพท.๔
✅รายงานข่าวโดย นายอารีฟาน โต๊ะหมัด จนท.ประสานงานโครงการ อพท.๔
📸ภาพโดยนางสาวอภิญญา พันธุ์ศรี จนท.ประสานงานโครงการ อพท.๔