“อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติตตาม โครงการสระน้ำในไร่นาและการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ของนายดวงทิพย์ ราวิชัย เกษตรกรตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย!!

0
35
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติตตาม โครงการสระน้ำในไร่นาและการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ของนายดวงทิพย์ ราวิชัย เกษตรกรตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย!!

จากการพบปะกับหมอดินอาสาประจำตำบล นายอารีย์ แก้วรากมุก ให้ ข้อมูลว่าสระน้ำของกรมพัฒนาที่ดินมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูกาลเตรียมพื้นที่เพาะกล้าและปักดำ

 

  • นอกจากนี้ได้ปล่อยปลาในสระ และเตรียม ปลูกบริเวณขอบสระ จากตัวอย่างดังกล่าว มีเกษตรกรหลายรายแจ้งต่อหมอดินอาสาขอเข้าร่วมโครงกาโดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ได้เตรียมสำรวจเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้และแก้ปัญหาภัยแล้ง!!
  • #############################