“นายกฯสั่งขยายผลยึดทรัพย์สินตัดวงจรยานรกนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการขยายผลยึดทรัพย์สินตัดวงจรยาเสพติดให้กับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ!!

0
39

“นายกฯสั่งขยายผลยึดทรัพย์สินตัดวงจรยานรกนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการขยายผลยึดทรัพย์สินตัดวงจรยาเสพติดให้กับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ!!

ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช  ผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงยุติธรรม, นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการขยายผลเพื่อจับกุมนายทุนและผู้อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด รวมถึงจัดตั้งกลไกการบูรณาการการปราบปรามยาเสพติด และขยายผลยึดทรัพย์กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ กล่าวหลังจากนายกรัฐมนตรีให้นโยบายว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ “ศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด” ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าบางเครือข่ายมีเงินหมุนเวียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มูลค่าถึงกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งต้องหาหลักฐาน และขยายผล โดยนำพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 กฎหมายภาษีอากร และอื่นๆ เป็นเครื่องมือในการดำเนินการกับกลุ่มนายทุนผู้ค้ายาเสพติด!!

##############################