โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับมอบป้ายการรับรองมาตราฐาน SHA เป็นมาตราฐาน

0
46
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับมอบป้ายการรับรองมาตราฐาน SHA เป็นมาตราฐาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับมอบป้ายการรับรองมาตราฐาน SHA เป็นมาตราฐานแสดงถึงความตระหนักในเรื่องความสะอาด ปลอดภัยในการบริการ ให้กับผู้มารับบริการได้เชื่อมั่นว่า โรงแรมถูกสุขลักษณะ ตามหลักสากล จาก คุณวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบ ป้ายการรับรองมาตรฐานให้กับ ธนาเทพ ถึงสุข ผู้จัดการโรงแรม. ซึ่งเป็นโรงแรมที่ผ่านการตรวจจากหน่วยราชการอย่างสม่ำเสมอและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา จังหวัดนครสวรรค์หรือจะผ่านไปจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายสามารถเรียกใช้บริการโรงแรมแกรนด์แอนด์สปา โทร056-228899