“อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบใหม่!!

0
48

“อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบใหม่!!

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วาระปี 2563-2566” แก่ผู้พิพากษาสมทบใหม่จำนวน 204 ท่าน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนส์

โดยได้รับเกียรติจาก นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา บรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาเพื่อยกระดับการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว” แก่ผู้เข้ารับการอบรม!!

###############################