“นอภ.ลาดบัวหลวง นำ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชนตำบลคู้สลอด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา!!

0
54

“นอภ.ลาดบัวหลวง นำ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชนตำบลคู้สลอด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา!!

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชนตำบลคู้สลอด

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาวัดโสภณเจติการาม ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา!!

###############################