ว.การอาชีพนวมินทราชูทิศเปิดศูนย์ Fix it Center ซ่อมสร้าง สอนอาชีพ ณ ชุมชนวัดนวลจันทร์

0
26
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ว.การอาชีพนวมินทราชูทิศเปิดศูนย์ Fix it Center ซ่อมสร้าง สอนอาชีพ ณ ชุมชนวัดนวลจันทร์
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคนที่มีทักษะฝีมือเข้าสู่โลกอาชีพ เน้นการผลิตกำลังคนในระดับฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไป โดยมีโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นกิจกรรมที่อาชีวศึกษาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน การสอนอาชีพ ให้ประชาชน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำทักษะความรู้ออกให้บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเอง ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้เปิดบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การซ่อมมุ้งลวด การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมโทรทัศน์จอแบน รวมไปถึงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน คือ การสอนทำเบเกอรี และสอนการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับพระและเณรภายในวัด รวมถึงทำเมนูอาหารไก่ทอดให้กับประชาชนที่มาร่วมใช้บริการ โดยมี ครูและนักเรียน ทั้งระดับ ปวช.และปวส. รวม 40 คน ออกให้บริการ นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนำครู และนักศึกษา จำนวน 20 คน ร่วมสาธิตการทำของที่ระลึก(เข็มกลัด) สอนทำน้ำยาล้างจาน ทำสบู่เหลวล้างมือ สอนการสกรีนผ้า และสอนเย็บหน้ากากอนามัยผ้า ถุงย่ามให้กับพระและเณรอีกด้วย
/////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 11 ก.ค. 63