“กรมบังคับคดีจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19!!

0
49

“กรมบังคับคดีจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19!!

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 กรมบังคับคดีได้จัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ลดปัญหาหนี้สิน ส่งผลให้สามารถยุติข้อพิพาทชั้นบังคับคดีได้รวดเร็ว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รวมจำนวน 6,444 เรื่อง ทุนทรัพย์รวม 4,391,752,320.87 บาท ซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 5,911 เรื่อง ทุนทรัพย์รวม 2,996,035,121.01 บาท คิดเป็นผลสำเร็จร้อยละ 91.73

นอกจากนี้ กรมบังคับคดีมีกำหนดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 โดยร่วมกับ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เช่น สถาบันการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และบริษัทต่างๆ คาดว่าจะมีลูกหนี้สนใจเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี สามารถติดต่อได้ที่ กรมบังคับคดี 0 2881 4999 สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4840, 0 2881 4940, 0 2887 5072 หรือ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ!!

###############################