“นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวด ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ระดับจังหวัด ประจำปี 2563!!

0
122

“นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวด ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ระดับจังหวัด ประจำปี 2563!!

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสง คราม เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า )พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมโครงการ ดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ผ้าไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ้าไทยแต่ละประเภท ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้า และ เครื่องแต่งกาย ตลอดจนเชิดชูเกียรติ แก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย และส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทั่วไป รวมกัน สวม ใส่ผ้าไทย ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้มีจำนวน ผู้ประกอบการ ผ้าไทย ส่งผลิตภัณฑ์ ผ้าไทย เข้าประกวด จากทุกอำเภอ จำนวน 4 ราย 6 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

รายที่ 1 นายถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน ผลิตภัณฑ์ที่ประกวด ผ้ามัดย้อมลายเกล็ดปลา
รายที่ 2 กลุ่มมัดย้อมบางคนที ผลิตภัณฑ์ที่ประกวด ผ้ามัดย้อมลายชิโนริ
รายที่ 3 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ที่ส่งประกวดคือ                        1.ผ้ามัดย้อมลายใบมะพร้าว 2 . ผ้ามัดย้อมลายดอกลิ้นจี่
รายที่ 4 กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร อำเภออัมพวา ผลิตภัณฑ์ที่ประกวด                              1.ผ้ามัดยอมจากใบหูกวาง 2.ผ้ามัดย้อมจากเปลือกตะบูน

################################