อพท.พื้นที่พิเศษ4 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 🍀พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Poduction 🍀ในจังหวัดสุโขทัย 🇹🇭

0
68

อพท.พื้นที่พิเศษ4 ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 🍀พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Poduction 🍀ในจังหวัดสุโขทัย 🇹🇭

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ อพท.4 มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ บุญคำ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ อพท.4 ร่วมกับนางวรวรรณ ประชาเกษม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และนางสาวรุจิรา ชัยศิริถาวรกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #Green Poduction ในจังหวัดสุโขทัย 4 สถานที่ ได้แก่
สังคโลกบ้านเกาะน้อย
1. เกศอนงค์สังคโลก บ้านเกาะน้อย
2. สุวัฒสังคโลก บ้านเกาะน้อย
ด้วยภูมิปัญญาชาว เครื่องปั้นดินเผา จึงมีกลิ่นอายของความเป็น สังคโลกสุโขทัย ด้วยการปั้นและเผาตามแบบฉบับโบราณถ่ายทอดออกมาเป็นงาน สไตล์โฟล์คอาร์ต จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะไปซื้อ เป็นของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนทางบ้าน ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์ และมีคุณค่า

รดาออแกนิคฟาร์ม
รดาออร์แกนิคฟาร์มสเตย์ สวนเกษตรอินทรีย์แห่งใหม่ของอำเภอศรีสัชนาลัย บรรยากาศแบบชิลล์ๆ กลางสวน ร่มรื่นเย็นสบาย มีมุมเซลฟี่ มีโรงเลี้ยงไหมอีรี่ ตอนนี้เปิดร้านให้บริการ กาแฟและเครื่องดื่ม ร้านอยู่เด่นปู่ บ้านปลายนา ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4. พรรษาธาราภัทร
ภูมิปัญญาแสดงอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่นคนเมืองด้ง บอกเล่าเรื่องราวจากวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างคนกับธรรมชาติ สืบต่อมรดกเส้นสายลายผ้า ความงดงามความภาคภูมิใจ ความละเอียดอ่อนและใส่ใจกว่าจะถักทอ ออกมาเป็นผ้าทอผืนงาม ผ้าพรรษาธาราภัทร ผ้าทอมือเมืองด้งศรีสัชนาลัย
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
✅ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ เครือข่ายภาคีที่เข้าร่วมรับการประเมินบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
✅ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท. ให้เกิดความยั่งยืนตามเกณฑ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
✅ เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ให้ออกมามีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ดำเนินการโดยนางสาวบุญเลียม ชุมภู เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ 4 นางสาวไอรดา เกษรสกุล และนายณัฐพล ประสงค์สุขสกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ