เจ้ากรม สห.ทบ.ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี มอบอุปกรณ์การศึกษา และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา…
พลตรีวัชชรินทร์
สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก และคณะที่ปรึกษา-ผู้ใหญ่ใจดี นำอุปกรณ์การเรียนการศึกษา
มีกระเป๋านักเรียน
กระปุกออมสิน และแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันโรค ไวรัสโควิด-19 โดยนำมามอบให้กับคณะครู-ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่
จำนวน 150 ชุดสร้างความยินดีให้กับผู้ได้รับสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง…