a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผู้ประอบการนำเข้าส่งออกไทย –เมียนมาร์โวยหน่วยงานรัฐ จัดสถานที่คับแคบให้รอคิวขนถ่ายสินค้าผ่านด่านสิงขร

วันที่ 9 กรกฎาคม นายสันทัด เดชเกิด ตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าไป จ.มะริด ประเทศเมียนมาร์ ผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงนามในคำสั่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา อนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่จังหวัดได้ประกาศปิดด่านสิงขร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ล่าสุดอนุญาตให้นำเข้าส่งออกสินค้าแห้ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 18.30 น.ของทุกวัน โดยให้ผู้ประกอบการทั้งฝ่ายไทยและเมียนมาร์ขนถ่ายสินค้าเพียงจุดเดียวที่บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหินกอง ใกล้กับจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ปรากฏว่าตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกมีอุปสรรคในการขนถ่ายสินค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานที่คับแคบ เจ่าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่ายทำงานไม่สะดวก ไม่เหมาะสมกับการขนถ่ายสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการใช้เวลานาน มีผลกระทบกับสินค้าบางประเภท

“ ขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเจรจากับทางการเมียนมาร์เพื่อขอผ่อนปรนให้นำสินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างจากฝั่งไทยสามารถเดินทางผ่านแดนไปเก็บไว้ในโกดังที่หมู่บ้านมูด่อง ซึ่งมีระยะทางเพียง 3 กิโลเมตร เพื่อลดความแออัดในการขนถ่ายสินค้า นอกจากนั้นขอให้จัดสถานที่ขนถ่ายสินค้าแห่งใหม่ในบริเวณใกล้เคียงให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรบนถนน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสินค้าอาหารทะเลบางส่วนที่มีปัญหาเน่าเสีย เนื่องจากผู้ประกอบการจาก จ.มะริดต้องรอคิวเพื่อขนถ่ายสินค้าเป็นเวลานาน “ นายสันทัด กล่าว //////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444