a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.พะเยาปลูกได้แล้วทุเรียน ผลไม้ ยอดนิยม เช่นพันธุ์ก้านยาว ดอยห้วยหกแม่ใจ เริ่มออกผลผลิตสู่ตลาด

วันที่ 8 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปชมสวนทุเรียนลุงอ้าย คำวงค์ษา ชาวบ้านป่าสัก ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา หลักจากที่ใช้พื้นที่สวนลิ้นจี่ ปลูกทุเรียนพันธ์ุก้านยาว กว่า 30 ต้น ทำให้ได้ผลผลิตและออเดอร์สั่งจองจนหมดสวน

เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้นำผู้สื่อข่าวไปชมสวนทุเรียนที่ตนเองที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ทำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ได้ปลูกที่สวนซึ่งกำลังออกผลผลิต เริ่มแรกได้ซื้อพันธุ์ทุเรียนก้านยาวจำนวน 30 ต้นมาทดลองปลูกในที่สวนลิ้นจี่ของตนเอง
ที่ ดอยห้วยหก บ้านป่าสัก-บ้านปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา และทุเรียนออกผลผลิต หลังจากที่ปลูกมา 6 ปี และจะออกจำหน่ายช่วงเดือนต้น สิงหาคม นี้ ซึ่งทุเรียนพันธุ์ก้านยาวที่ปลูกที่ดอยห้วยหกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร เนื้อจะละเอียดนุ่ม รสชาติหวานมัน เมล็ดเล็ก เนื้อเนียนละเอียดและเนื้อเป็นสีเหลืองกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่น อย่างเห็นได้ชัด เป็นที่ถูกปาก ถูกใจของผู้ที่ชอบรับประทาน

ลุงอ้าย คำวงค์ษา อายุ 69ปี ชาวบ้านป่าสัก เจ้าของสวนเรียนก้านยาว กล่าวว่า สวนของตนเองอยู่บริเวณดอยห้วยหก ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งได้ปลูกมาแล้ว 6 ปี และให้ผลผลิตมาต่อเนือง 2 ปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 3ที่ทุเรียนดอยห้วยหกให้ผลผลิตที่ดีและทุเรียนที่ปลูกเป็นสายพันธ์ุก้านยาวแต่ละต้นจะออกลูกประมาณ 10 ลูกขึ้นไปทุเรียนดอยห้วยหกมีรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเนื้อจะละเอียดนุ่ม รสชาติหวานมัน เมล็ดในเล็ก เนื้อเนียนละเอียดและเนื้อเป็นสีเหลืองกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่น และเป็นทุเรียนแห่งเดียวใน อ.แม่ใจ จ.พะเยา สำหรับผู้ที่สนใจควรรอผลผลิตที่จะออกวางจำหน่ายตั้งแต่ต้น สิงหาคม นี้เป็นต้นไป

สัมภาษณ์ ลุงอ้าย คำวงค์ษา เจ้าของสวนทุเรียน พันธุ์ก้านยาวอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา