อพท.พื้นที่พิเศษ4 พร้อมทีมCBTลงพื้นที่สำรวจจังหวัดกำแพงเพชรเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

0
46

อพท.พื้นที่พิเศษ4 พร้อมทีมCBTลงพื้นที่สำรวจจังหวัดกำแพงเพชรเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ อพท.4 นำโดย นายณัฐพงษ์ บุญคำ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ อพท.4 พร้อมทีม CBT และทีมบริษัท IDS ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลเตรียมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมหารือพัฒนากิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยว จ.กำแพงเพชร 3 สถานที่ ได้เเก่
🎯บ้านจอมแขวน ชมวิถีอิ้วเมี่ยน เด่นลายผ้าปัก จักสานเป็นเอก ทีเด็ดอาหารจีนทิเบต ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
🎯บ้านวังน้ำ เส้นทางท่องเที่ยวไตรตรึงษ์ อาหารถิ่น เมี่ยงโบราณ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
🎯การท่องเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมไทยอีสานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
➖งานบั้งไฟ ➖ผ้าทออีสาน ➖เทวสถานศาลพ่อปู่วังหล้า นำโดยนายสิงห์วัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ให้ข้อมูลพร้อมให้การต้อนรับพร้อมทีมงานทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองจ.กำแพงเพชร
กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ 🔺ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่างทอง🔺ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไตรตรึงษ์🔺กลุ่มท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยอีสานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล🔺อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณทุกทีมงาน
ดำเนินการโดย ชวมล แพจุ้ย/ไพลิน พุ่มจันทร์/ชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.อพท.4 ภาพ:ทีมCBT