a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ รอง ผอศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานแก้ไขการทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ!!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63 เวลา09.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และคณะ ให้การต้อนรับ พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะ เพื่อรับตรวจการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขการทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐ ฯ ตามลำดับ ดังนี้

1.เวลา 08.30 น.ถึง11.00 น.รับฟังคำชี้แจง ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พร้อมรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่อุทยานเสด็จในกรม ฯ เกี่ยวกับการบุกพื้นที่ป่าของราษฏรและการแก้ไขปัญหาและรับฟังคำชี้แจงจากผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องในการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง

2.เวลา 11.00 – 12.00 น.ติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

3.เวลา 14.00–15.00 น.ฟังบรรยายสรุปและลงพื้นตรวจการแก้ไขปัญหาช้างป่า

#ทีมงานประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################