a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์
ตอน “หนี้เยอะ ผ่อนไม่ไหว ทำไงดี”

“อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์
กูรูปลดหนี้ จะมาชี้สาเหตุของการเป็นหนี้และแนะวิธีแก้ไข ให้ได้รู้แจ้งเห็นชัดกันไปเลย

#รู้ทันปากท้อง
#ตลาดหลักทรัพย์