รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์วิทยา

0
118

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์วิทยา ) วันที่ 3 ก.ค.63 เวลา 08.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศิริวัฒนพงศ์ ผอ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) และคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม พูดคุย กับเด็กนักเรียน พร้อมกับ แนะนำเรื่องมาตรการ ป้องกันในช่วงไวรัสโควิด 19 ณโรงเรียน อนุบาลเมืองนครสวรรค์เขากบวิวรณ์วิทยา