แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว

0
52

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ โครงการจัดทำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.พิจิตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมี พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมพิธี ฯ

โดยผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยผ่านกรรมวิธีลดความชื้น และคัดแยกสิ่งเจือปน ได้น้อมเกล้าน้อมกระ หม่อมถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับเกษตรกรใน จ.พิจิตร จำนวน 8 ราย