“จังหวัดน่าน /ทำพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น 1 เนกขัมมาบารมี เพื่อหารายได้จัดสร้างศาลาสุทธวงค์นุสรณ์!!

0
127

“จังหวัดน่าน /ทำพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งหลวงพ่อวัดดอนตัน รุ่น 1 เนกขัมมาบารมี เพื่อหารายได้จัดสร้างศาลาสุทธวงค์นุสรณ์!!

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่วัดดอนตัน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระกริ่งหลวงพ่อดอนตันรุ่น 1 เนกขัมมาบารมี

โดย พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙) ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระมหาเถระ ทั้งพระเถราณุเถระ พระคณาจารณ์นั่งปรกปลุกเษกอธิฐานจิต
อาทิ หลวงปู่ครูบาดวงจันทร์ เขมรโต วัดมะกับตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ครูบาประหยัด อคคฺเตโช) วัดแม่พริกบน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (ครูบาเสนาะ กตสาโร) เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

พระครูสุนทรวรนาถ (ครูบานเรศ สุรนาโถ) วัดป่าคอวัง (วังวิโมกข์) ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ครูบาปัญญาชัย พุทธรักชิตะ วัดราษฎร์ดำรง ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พระครูธีรนันทสิทธิ์ (บุญฤทธิ์ ธีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสบหลบ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โดยมีลูกศิษย์ผู้มีเชื่อเสียง และผู้เลื่อมใสศรัทธาครูบาดอนตันมากมายร่วมเข้าพิธี อาทิ เสธตั้ม ทหารม้ากระดูกเหล็ก พลตรี เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสร้าศาลาสุทธวงค์นุสรณ์ และบูรณะเสนาสนะภาในวัด โดยวัดดอนตันได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก บางปีก็เกิดน้ำท่วมสูงทำให้เสนาสนะเกิดความเสียหาย ทางคณะกรรมการวัดดอนตันจึงมีมติร่วมกันสร้างวัดถุมงคลเพื่อหาทุนในการสร้างอาคาร ศาลาสุทธวงค์นุสรณ์ เพื่อเก็บเสนาสนะและจัดกิจกรรมต่างๆ

สนใจสั่งจองวัตถุมงคล พระกริ่งหลวงพ่อดอนตัน รุ่น 1 เนกขัมมาบารมี ติดต่อได้ที่ พระครูโกวิทวรโสภณ โทร. 08-98822473 พระกิตติพัฒน์ สุเมธี 08-95607467 หรือร่วมสมทบทุนได้ที่ หมายเลขบัญชี 020303306052 ธนาคาร ออมสิน ชื่อบัญชี สร้างศาลาสุทธวงค์นุสรณ์


#บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน