“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”มอบถุงยังชีพ ให้คณะครูและพี่เลี้ยงประจำหน่วยบริการสามร้อยยอด เพื่อในการประกอบอาหารให้แก่เด็กนร.ของหน่วยบริการเด็กพิเศษ อ.สามร้อยยอด!!

0
33

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”มอบถุงยังชีพ ให้คณะครูและพี่เลี้ยงประจำหน่วยบริการสามร้อยยอด เพื่อในการประกอบอาหารให้แก่เด็กนร.ของหน่วยบริการเด็กพิเศษ อ.สามร้อยยอด!!

เมื่อวันที่ 1ก.ค.63 เวลา14.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.ป.ข.เข้าพบปะและมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก“มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับ นายวิธาน เดชวงษา นางสาว พิชญาพร คงนาค คณะครูประจำหน่วยบริการสามร้อยยอด และพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหารให้แก่เด็กนักเรียนของหน่วยบริการเด็กพิเศษอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ที่ผ่านมาได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือและถุงมือยางให้ เพื่อนำไปใช้ในป้องกันโรคโควิด 19สำหรับเด็กพิเศษ ครูและพี่เลี้ยงเด็กต่อไป!!

#ทีมประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################