“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ให้ การต้อนรับ คณะ จเร กอ.รมน.ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ การปฏิบัติงานและประเมินผลพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ใน จว.ป.ข.!!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น.นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ. ปข./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน. จังหวัด ป.ข.และ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.

ให้การต้อนรับ คณะ จเร กอ.รมน. นำโดย น.ส.อรวรรณ ญาณวิภา ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน./หน. ชุดตรวจ,พ.อ.สุรนาท สบายรูป ผอ.สตป.สจร.กอ. รมน/ชุดตรวจ , ร.อ.เอกรัฐ บุญบัวทอง เลขาชุดตรวจ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการเพื่อตรวจผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.

ต่อมาเวลา 10.00 น.คณะเดินทางเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านเลขที่ 111/2 ม.6 บ.ทุ่งเคล็ด ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบ โดยมี พ.ต.ท.ธำรงค์ สิงห์แก้ว เป็น หน.ศูนย์การเรียนรู้ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ , ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วม

และต่อมาเวลา 14.00 น.คณะได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมมวลชนที่ได้รับมอบเตาเผาถ่านชีวมวล ของงบประมาณประจำปี 61 ของ กอ.รมน.พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับมอบเวชภัณฑ์ (แอลกอฮอล์ล้างมือ และถุงมือยาง)ของ กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.ให้กับผู้นำกลุ่มไปใช้ในกิจกรรมที่มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก และร่วมกับมอบถุงยังชีพ ของ กอ.รมน. จังหวัด ป.ข. ให้กับ นายบุญหยัด สุดใจ เป็นผู้พิการ ยากไร้ บ้านเลขที่ 7 ม.10 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

#################################