โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จำหน่ายผลผลิตช่วยเหลือประชาชนในราคาถูก เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน

0
25

โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จำหน่ายผลผลิตช่วยเหลือประชาชนในราคาถูก
เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ได้จัดรถออกจำหน่ายผลผลิตของโครงการในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับประชาชนจังหวัดน่าน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ให้ได้รับประทานผักสดที่ปลอดภัย โดยมีหน่วยที่ร่วมจัดจำหน่ายดังนี้
มทบ.38 ออกไปจำหน่ายที่ ชุมชนบ้านมหาโพธิ บ้านน้ำล้อม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ไข่ไก่ 150 ฟอง ,ไข่เป็ด 270 ฟอง , ผักเชียงดา 3 กก. ,มะเขือ 6 กก.และผักบุ้ง 42 กก.

กรม ทพ. 32 ออกไปจำหน่ายที่ชุมชนบ้านปัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ไข่ไก่ 600 ฟอง และไข่เป็ด 450 ฟอง

ม.2 พัน 10 ออกไปจำหน่ายที่ ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน ประกอบด้วย ไข่เป็ด 1,200 ฟอง, ไข่เค็ม 10 กล่อง และผักบุ้ง 6 กก.
ผลการจำหน่ายประชาชนได้ให้ความสนใจและขอบคุณที่นำมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านในราคาถูกเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างดี/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน