พิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กีฑาภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจจนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
นกพิราบ ศูนย์ข่าวพิจิตร ภาพข่าว ณ ดุ่ย