บุรีรัมย์ – ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ“หินลาดโมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน ร่วมส่งมอบบ้านโครงการ “สร้างบ้านให้น้อง”

0
92

บุรีรัมย์ – ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ“หินลาดโมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน ร่วมส่งมอบบ้านโครงการ “สร้างบ้านให้น้อง” โดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจ เกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่
________ ที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พ.จ.ท.กวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธาน มอบบ้านโครงการ “สร้างบ้านให้น้อง” ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ“หินลาดโมเดล”สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจ เกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่โดยร่วมกันบูรณาการร่วมกับ อาทิเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์,นายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2,หน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมจุด อำเภอบ้านกรวด, กิ่งกาชาติอำเภอบ้านกรวด, ช่างไฟฟ้าอำเภอบ้านกรวด,องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด,ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหินลาด,ผู้นำท้องที่, นางประดับศรี แสนรัมย์, และประชาชนบ้านหินลาด พร้อมด้วยพระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตโต)บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางรวมพลังบุญเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจสร้างสะพานบุญให้กับครอบครัวนางประนอม ยิ่งมี โดยมีลุกสาว 3 คน คือ น.ส.ณัฐพร อินทพัฒน์ น้องปานดำ อายุ 17 ปี,น.ส.นันทพร อินทพัฒน์ น้องวุ้น อายุ 15 ปี และด.ญ.ปิยนุช เงินชัยภูมิ น้องอ้อม อายุ 11 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 33 ม.9 บ.หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการประสานการปฏิบัติ ในทุกๆหน่วยงานราชการร่วมกับภาครัฐเอกชนร่วมกันบริจาคกำลังทรัพย์ เป็นเงินประมาณ 135,200.-บาท การดำเนินการสร้างบ้านตามโครงการ “สร้างบ้านเพื่อน้อง” ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมช่าง และแรงงานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรียน กองกำลังสุรนารีที่ 215,หน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ จุดอำเภอบ้านกรวด,ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านหิน หมู่ที่ 9, องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด โดยใช้เวลาในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ ทั้งหมด 24 วัน
________โครงการ “สร้างบ้านให้น้อง” เป็นการขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ“หินลาดโมเดล” เป็นการบริหารจัดการของคนในชุมชนบริหารจัดการให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่บ้านหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สะท้อนให้เห็นว่าคนในชุมชนเป็นด่านแรกร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กันก่อนสำคัญที่สุด ก่อนที่คนนอกพื้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในลำดับต่อไป

หากคนไทยช่วยกันคนละเล็กละน้อยดังเช่นตัวอย่าง บ้านหินลาด ตำบลหินลาด จังหวัดบุรีรัมย์ ก็สามารถช่วยให้ครอบครัวของผู้มีโอกาสน้อยทางสังคมที่เดือดร้อนกลับมามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ สู่สังคมไทยที่สามารถช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้มีโอกาสน้อย ทางสังคมได้เป็นอย่างดี เป็นการขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ“หินลาดโมเดล”สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน สร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไป