“ธรรมนัส” ลุยกระบี่ ยึดคืนสวนปาล์มจากนายทุน นำที่ดินให้เกษตรกรยากไร้ได้ทำกิน วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0
61

“ธรรมนัส” ลุยกระบี่ ยึดคืนสวนปาล์มจากนายทุน นำที่ดินให้เกษตรกรยากไร้ได้ทำกิน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะที่อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการปรับพื้นที่เตรียมจัดที่ดินให้เกษตรกร ตามโครงการจัดที่ดินของรัฐ(คทช.)ในท้องที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 2563

โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา ร้อยเอก ธรรมนัส ได้เป็นประธานในการโค่นสับ ล้มต้นปาล์มน้ำมัน และปรับพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 แปลง No.601 ณ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และตัวแทนส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รองรับการจัดที่ดินชุมชนให้กับเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล โดยพื้นที่เป้าหมายที่ยึดคืนจากผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีเนื้อที่ประมาณ 973 ไร่ และทาง ส.ป.ก.กระบี่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อยึดคืนพื้นที่ โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ผู้ครอบครองที่ดินได้มีหนังสือส่งมอบพื้นที่กลับคืนแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง “กระบี่สมาร์ทซิตี้ เมืองทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” รองรับการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป