วันอังคารที่​ 15 ม.ค.​ 2562​ เวลา​ 14.00 น. นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและเข้าใจถึงภัยความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้น ณ ที่ทำการกำนันตำบลลานสกา หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช