ผบช.สตม.ประชุมด่วน กำชับเข้ม! หยุดหลบหนีเข้าเมือง หยุดแพร่เชื้อโควิด วันที่ 29 มิ.ย.63 เวลา 11.45น. ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0
30

ผบช.สตม.ประชุมด่วน กำชับเข้ม! หยุดหลบหนีเข้าเมือง หยุดแพร่เชื้อโควิด
วันที่ 29 มิ.ย.63 เวลา 11.45น.
ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆ ของชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำงานในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ โดยเฉพาะการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในห้วงเวลาที่รัฐบาลมีมาตรการควบคุมและคัดกรองการเดินทางของชาวต่างชาติจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ นั้น
พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. จึงได้เรียกประชุม ตม.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยสั่งการให้เข้มงวดกวดขันจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และกำชับมิให้ห้ามเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ จากขบวนการหลบหนีเข้าเมือง และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ที่อาจแอบแฝงมากับคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฏหมาย