รู้จักปลาสลิดบางบ่อ ใน Version จีนและไทย ของดีเด่นประจำจังหวัดสมุทรปราการ