รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯลงพื้นที่รับทราบปัญหาการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. อำเภอเกาะยาว พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยในเขต ส.ป.ก.

0
57

รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับทราบปัญหาการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. อำเภอเกาะยาว พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยในเขต ส.ป.ก.
วันนี้ ( 28 มิ.ย.63) เวลา 15.20 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพื่อรับทราบปัญหาการครอบครองที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร พร้อมกับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.4-01 ให้กับประชาชน จำนวน 4 ราย โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ
รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาเบื้องต้น ทั้งเรื่องการถือครอง การครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินของประชาชน พร้อมจะนำปัญหาที่ได้รับฟังมาแจ้งทางคณะ ครม.ให้รับทราบ เพื่อทำการแก้ไขร่วมกันต่อไป อีกทั้งยังต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในอำเภอเกาะยาว ด้วยการนำเงินกองทุนของ ส.ป.ก. เข้ามาส่งเสริมการทำอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ให้พี่น้องประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นอกจากการทำอาชีพประมง อำเภอเกาะยาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งก็ส่งผลดีกับประชาชนที่จะรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้
สำหรับข้อมูลการดำเนินการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา มีพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรวม 8 อำเภอ 39 ตำบล พื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 54 โครงการ พื้นที่รับมอบเนื้อที่ประมาณ 328,953 ไร่ พื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 37,260 ไร่ พื้นที่อื่นๆ เนื้อที่ประมาณ 134,700 ไร่ (ที่สาธารณะ พื้นที่ที่มีหนังสือสำคัญ ฯลฯ) พื้นที่ดำเนินการ ประมาณ 156,993 ไร่ จัดที่ให้เกษตรกรแล้ว 9,141 ราย จำนวน 11,587 แปลง 121,345 ไร่ คงเหลือพื้นที่ค้างจัดประมาณ 35,648 ไร่ สำหรับพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเกาะยาว ประกอบด้วย 3 ตำบล พื้นที่ดำเนินการ 4,211 ไร่ ดำเนินการจัดแล้ว 251 ราย จำนวน 284 แปลง 1,886 ไร่ คือ
1.ตำบลเกาะยาวใหญ่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 115 ราย 169 แปลง 1,240 ไร่
2.ตำบลพรุใน หมู่ที่ 1 จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 53 ราย 59 แปลง 505 ไร่
3. ตำบลเกาะยาวน้อย หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7 จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 52 ราย 56 แปลง 138 ไร่