“ครูพี่โอ๊ะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์ลำปาง โชว์แผนสร้างสกิลวิทยาศาสตร์-นิทรรศการพลังงาน-ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสุขภาพ สู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัย!!

0
85

“ครูพี่โอ๊ะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์ลำปาง โชว์แผนสร้างสกิลวิทยาศาสตร์-นิทรรศการพลังงาน-ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสุขภาพ สู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัย!!

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ.และ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนำนวัตกรรมและทักษะวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนาชีวิตของคนทุกช่วงวัย ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (ศว.) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นายเจริญศักดิ์ ดีแสน ผู้อำนวยการ ศว.ลำปาง ผู้บริหาร หน่วยงานภาคีเครือข่าย และบุคลากร กศน.ให้การต้อนรับ

“ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง มีความโดดเด่น และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงวัย ในพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้เป็นอย่างดี (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และลำปาง) ภายใต้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้อำนวยการ ศว. ที่ทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมิติ

โดยเฉพาะการวางแนวคิดพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ดี (Good partnership) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กรรมการสถานศึกษา และภาคประชาสังคม ตามนโยบาย กศน. WOW มาช่วยเป็นแรงหนุนพัฒนาให้ ศว.แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์พร้อมเช่นนี้ อาทิ เมืองยาง ที่ได้รับการสนับสนุนยางรถขนาดใหญ่ในเหมืองแร่ นำมาจัดเป็นฐานการเรียนรู้เมืองยาง, ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โลกวิทยาศาสตร์ สวนวิทยาศาสตร์ ไดโนแลนด์, ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่, กล้องดูดาว พร้อมวิทยากรเคลื่อนที่, รถนิทรรศการวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเคลื่อนที่ และรถนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสุขภาพ เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเท่าทันกับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ สังคม ของคนทุกเพศทุกวัย

ที่สำคัญคือ ฐานการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เป็นความร่วมมือระดับดีเยี่ยมของพลังงานจังหวัดลำปาง กับสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยจัดแสดงนิทรรศการถาวร “พลังงานเพื่อชีวิต” เผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประดิษฐ์เพื่อให้ประชาชนได้นำมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น กังหันลม กังหันน้ำ พร้อมเป็นฐานความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ พลังงานถ่าน และเทคโนโลยีการผลิตพัฒาจากชีวมวล ตลอดจนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เรื่องของวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเรา ตั้งแต่เกิดจนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งตนพร้อมที่จะประสานภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน และเติมเต็มการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ให้แก่คนลำปาง เด็ก เยาวชน และประชาชนในอีก 7 จังหวัดพื้นที่บริการอย่างเต็มที่” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณเครือข่าย 18 แห่ง ที่ให้การสนับสนุนยางรถยนต์ สร้างนิทรรศการเมืองยาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ), ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่แทนการช่าง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วหน่ำเฮง คาร์เซอร์วิส, ร้านน้ำดื่มเขลางค์ทอง, บริษัท นานาซัพพลาย 2015, พลังงานจังหวัดลำปาง เป็นต้น!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/6/2563

##############################