บุรีรัมย์ – พระครูธวัชปิยาจาร ปิยาจาโร (หลวงตาตุน) สร้างสะพานบุญยิ่งใหญ่ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26,

0
68

บุรีรัมย์ – พระครูธวัชปิยาจาร ปิยาจาโร (หลวงตาตุน) สร้างสะพานบุญยิ่งใหญ่ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26,ส่วนราชการ,ภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชน ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “ อำเภอประโคนชัย โมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรม ด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

________ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องตกอยู่ในภาวะลำบากขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ จึงได้มีการจัดการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดย พระครูธวัชปิยาจาร ปิยาจาโร (หลวงตาตุน) เจ้าคณะตำบลจระเข้มาก, เจ้าอาวาสวัดประชาสมนึก,เจ้าอาวาสวัดสมานสามัคคี (วัดบ้านเกม), เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 28 สร้างสะพานบุญยิ่งใหญ่ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26,ส่วนราชการ,ภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชนขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “ อำเภอประโคนชัย โมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรม ด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ประทุม พรรพิสุทธิ์ และสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา มอบเงิน จำนวน 150,000 บาท เพื่อเชื่อมต่อสะพานบุญในการสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัย โควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลจระเข้มาก,ตำบลประทัดบุ และตำบลตะโกตาพิ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ตำบล คือ ตำบลโคกย่าง และตำบลประทัดบุบางหมู่บ้าน โดยมีแผนจะดำเนินการให้ครบทั้ง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจประชาชนโดยมีประชาชนได้รับการแจกจ่าย จำนวนกว่า 2,000 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
________นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ภรรยาพ่อเมืองบุรีรัมย์นางฟ้าเดินดินส่งมอบน้ำใจเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่โดยได้นำทีมเชื่อมสะพานบุญส่งมอบหัวใจเล็กๆเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แทนความห่วงใยจากส่วนราชการและภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมบริจาคน้ำใจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคฟรีถึงบ้าน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัย โควิด-19
________กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยพันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) มอบหมายให้ พันโท ณัฐพล ภูมิหมั่น รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (รอง ผบ.ฉก.ทพ.26) นำทีมเข้าให้การช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “ อำเภอประโคนชัย โมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรม ด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้กำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นการเตรียมการจนถึงขั้นส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ตามโยบายของผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของหน่วยในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)