“เสมา3 แวะเซอร์ไพร์สศูนย์วิทย์พิษณุโลก ย้ำพัฒนา-ปรับปรุง – ดูแลให้พร้อมบริการประชาชนรอบด้าน ขอการ์ดอย่าตก คงมาตรการต้านโควิดอย่างเข้มแข็ง!!

0
29

“เสมา3 แวะเซอร์ไพร์สศูนย์วิทย์พิษณุโลก ย้ำพัฒนา-ปรับปรุง – ดูแลให้พร้อมบริการประชาชนรอบด้าน ขอการ์ดอย่าตก คงมาตรการต้านโควิดอย่างเข้มแข็ง!!

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 15.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการเดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร ให้การต้อนรับ

“วันนี้ในระหว่างเดินทางมุ่งหน้าไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเร็วกว่าที่กำหนดไว้ จึงต้องการใช้ทุกวินาทีให้เกิดความคุ้มค่าต่อการจัดการศึกษาและเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยในแต่ละพื้นที่ โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งนี้ ซึ่งจัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน บนพื้นที่ 45 ไร่ มีพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ โดยที่นี่เน้นให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการศึกษา บริการวิชาการ ผ่านสื่อการเรียนรู้และระบบอินเทอร์เน็ต

ขอย้ำอีกครั้งว่า ไม่ได้ต้องการมาจับผิดแต่อย่างใด แต่มาด้วยความห่วงใยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพราะรู้ดีว่าคน กศน. ทำงานบนความขาดแคลนและยากลำบาก รัฐมนตรีคนนี้ก็พร้อมที่จะรับฟังและสนับสนุนการทำงาน และทลายข้อจำกัดให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เช่นที่นี่ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ให้มีความพร้อมรองรับการให้บริการประชาชนทั้ง 4 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องฉายดาว การจัดนิทรรศการที่มีความทันสมัย ตลอดจนการซ่อมแซมนิทรรศการ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดูแลและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้พร้อมรองรับผู้มาใช้บริการอยู่เสมอ อาทิ ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกด้วย ทั้งนี้ ฝากรักษามาตรฐานในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเต็มที่” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/3fXryBF

################################