แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบจิตเวชของทหารกองประจำการ

0
91

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบจิตเวชของทหารกองประจำการ
เมื่อ 23 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น. ที่ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการทดสอบจิตเวชของทหารกองประจำการที่มีความประสงค์จะรับราชการต่อ เข้ากระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2564
ทั้งนี้ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติแบ่งมอบโควตาทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรสิบเอก และเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 เริ่มเข้าเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ ในปีงบประมาณ 63 จำนวน 560 อัตรา โดยมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการให้กับทหารกองประจำการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ ได้เจริญก้าวหน้าในการรับราชการ โดยคัดเลือกทหารกองประจำการที่มีความรู้ มีคุณลักษณะ อุดมการณ์ความเป็นทหาร และประสงค์จะรับราชการต่อ เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ ภายหลังจากปลดประจำการโดยในปีงบประมาณ 2564