น้ำใจชาววัฒนธรรมปราจีนบุรี ไม่ทอดทิ้งผู้ทุกข์ยาก วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางวิไล พรหมณี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย

0
101

น้ำใจชาววัฒนธรรมปราจีนบุรี ไม่ทอดทิ้งผู้ทุกข์ยาก

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางวิไล พรหมณี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับพระปลัดวีระพงษ์ ชยรตโน เจ้าอาวาสวัดหัวกรด ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดหัวกรดนำสิ่งของและเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครอบครัวนายพอน มาประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพติดเตียง อาศัยอยู่กับภรรยาและหลานสาวและหลานชายที่กำลังเรียนขึ้นชั้น ป.๔ และ ป.๖ สภาพที่พักอาศัยเป็นเพียงเพิงชั่วคราวไม่มีไฟฟ้าใช้ อยู่ในที่สาธารณะที่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว

โดยครอบครัวนายพอน มาประเสริฐ เป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดหัวกรด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากที่นายพอน ทุพลภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียง จากเดิมที่พอจะมีรายได้เลี้ยงดู ครอบครัวและหลาน ๆ ก็ขาดรายได้ มีเพียงรายได้จากการรับจ้างทั่วไปของภรรยาและหลานชายคนโต ส่วนบุตรไปประกอบอาชีพอยู่ที่อื่นส่งเงินมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวบ้าง และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ลูก ๆ ที่ไปทำงานที่อื่นรายได้ไม่เพียงพอส่งเสียกลับมาจุนเจือ โดยเฉพาะใกล้จะเปิดเทอมใหม่หลาน ๆ ก็มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน ทำให้ครอบครัวมีความขัดสนใจการใช้จ่ายต่าง ๆ ดำรงชีพ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและดูแลให้ความช่วยเหลือ เป็นครั้งที่ ๓ ในวันนี้ ได้รวบรวมน้ำใจจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้ความช่วยเหลือ ได้นำจักรยานมามอบให้เพื่อให้หลาน ๆ ของนายพอนใช้ขี่ไปโรงเรียน และได้นำสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน มามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากกับครอบครัวของนายพอน และติดตามสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อหาทางช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากในลำดับต่อไป

ภาพ-ข่าว สุรชัย ใจบุญ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี