สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพและเงินสดให้กับผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา กว่า 800 คน

0
35

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพและเงินสดให้กับผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา กว่า 800 คน

วันนี้ (22 มิ.ย.63) ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมรับมอบถุงยังชีพและเงินสด จากนายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กว่า 800 ชุด เพื่อมอบให้ผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 800 คน พร้อมเงินสด คนละ 500 บาท ซึ่งมีองค์กรด้านคนตาบอด ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดสงขลา และประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบถุงยังชีพและเงินสด ให้กับผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สำหรับ ผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ โดยสมามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นเจอรี่ เลขที่บัญชี 481-0-14002-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ในชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย” และสมารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ด้วยตัวเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 7/334 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่ 13 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.09 8334 1321

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรคพงษ์-วิทยา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 มิ.ย.63