จ.พะเยา นทท.เริ่มคึกคัก แห่เที่ยวไหว้พระขอพรชมวัด -พระธาตุประจำจังหวัด หลังคลายล๊อคโควิด

วันที่ 22มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่าตามสถานที่แหล่งสำคัญ ทั่วไปอาทิวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีโคมคำ(พระอารามหลวง)ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา และพระธาตุจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองและพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดพะเยา ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดตลอดจนชาวต่างชาติพากันเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพรพระเจ้าตนหลวงและองค์พระธาตุจอมทองกันอย่างคึกคัก

บรรยากาศภายในบริเวณวัดพระเจ้าตนหลวง หรือวัดศรีโคมคำ ได้มีบรรดานักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สูงอายุต่างได้พาบุตรหลานและคนในครอบครัวเข้ามากราบไหว้ขอพร กับองค์พระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมีอายุกว่า 500 ปีที่ตั้งประดิษฐานในพระวิหารวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง กันอยย่างเนืองแน่นยังทั่วบริเวณวัด

ขณะเดียว ได้มีนักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปกราบไหว้องค์พระธาตุจอมทองที่มีอายุกว่า 700 ปีที่ตั้งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาจอมทอง ซิ่งอยู่ ในเขต 3 ตำบลตำบลเวียงตำบลต๋อม และตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวกันอย่างเนืองแน่นด้วยเช่นกันทำให้ในวันนี้ตามสถานที่ต่างๆที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดตลอดจนชาวต่างชาติพากันเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่จังหวัดพะเยากันอย่างคึกคัก