เจ้าเงาะ – รจนา ยกทัพ ร่วมโครงการซาเล้ง ปันสุข เทศบาลตำบลช่องแค เพื่อนำสิ่งของแจกให้กับประชาชนทั้ง 5 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19

0
119

เจ้าเงาะ – รจนา ยกทัพ ร่วมโครงการซาเล้ง ปันสุข เทศบาลตำบลช่องแค เพื่อนำสิ่งของแจกให้กับประชาชนทั้ง 5 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19
เทศบาลตำบลช่องแค ได้จัดโครงการ “ซาเล้ง ปันสุข” นี้ขึ้น โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องแค และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเป็นห่วงเรื่องปากท้องของประชาชนในเขตเทศบาลฯ และเพื่อต่อยอดจากโครงการ ตู้ปันสุข ก็จะตั้งอยู่กับที่บริเวณวงเวียนรถไฟช่องแค แต่โครงการ ซาเล้ง ปันสุข จะเคลื่อนที่ได้เข้าถึงชุมชน เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปแจกให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กๆที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียน เนื่องจากช่วงนี้ได้รับผลกระทบโควิด 19
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลช่องแค จัดกิจกรรม ซาเล้ง ปันสุข 5 ชุมชน ประกาศชัยชนะเหนือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมี นางธัสสร์อร สกลวิทยานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลช่องแค นำทีม นายประภาส กิตติวณิชานนท์,นายสุรพล คงมา รองนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องแค และนายวันชัย ธงภักดิ์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกกองฝ่าย พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมแต่งชุดในวรรณคดี เรื่องสังข์ทอง เพื่อที่จะรอรับทีมเจ้าเงาะ รจนา จากตาคลี
เพื่อมาร่วมขวบนสร้างสีสันในขบวนเป็นอย่างดี มีพ่อค้าประชาชนชาวช่องแคออกมาร่วมบริจาคสิ่งของ และขอถ่ายภาพกับทีมเจ้าเงาะ รจนา เพราะไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้มาก่อน จึงขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้ เทศบาลฯได้จัดเดินขบวนซาเล้ง ปันสุข 5 ชุมชน ประกาศชัยชนะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รักษามาตรฐานยอดผู้ติดเชื้อไว้เป็นศูนย์มาโดยตลอด และได้รับเกียรติจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลีและช่องแค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาช่องแค และทีมงานหนังสือพิมพ์ เรด้าร์ตาคลี โดย บก. นายสมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย ผู้สื่อข่าวจากตาคลี นำทีมเจ้าเงาะ รจนา ร่วมสร้างสีสันกิจกรรมในครั้งนี้ ขบวนเริ่มตั้งแต่ ตลาดเก่าบ้านช่องแค เดินเข้าถนนเทศบาลพัฒนาไปถึงวงเวียนบ้านช่องแค และสิ้นสุดที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช่องแค ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ได้มีการจัดตั้งซุ้มต่างๆของหน่วยงานราชการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในแต่ละหน่วยงาน และมีการแจกถุงยังชีพพร้อมอาหารเครื่องดื่ม ที่ทางหน่วยราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชมรม และสถานประกอบการ ได้นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 5 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลฯ ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา และกำลังจะผ่านไป เราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์