กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 2

วันที่ 14 มกราคม 2562 พล.ท.ธวัส ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 เป็นประธาน เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาค ครั้งที่ 2 ณ สโมสรนายทหาร มทบ. 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องตามสัญญาประชาคม ความเห็นร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนเพื่อต่อต้านกระแสที่ไม่ถูกต้อง เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันและจิตสำนึก ความร่วมมือ ในการสร้างความสงบให้กับบ้านเมืองอย่างกว้างขวาง และป้องกันปัญหา ขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจาก ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชน เกิดความรักความสามัคคีและความปรองดอง สมานฉันท์ อันเนื่องจากการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง โดยมี สื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก นครสวรรค์ และอุทัยธานี จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น ได้นำสื่อมวลชน เข้าชม นิทรรศการ ” อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร