“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ผนึกกำลังหลายหน่วยงานในจว.ป.ข.แบ่งปันสุข นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือปชช.ผู้ยากไร้ และพระสงฆ์อาพาธติดเตียง!!

0
58

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ผนึกกำลังหลายหน่วยงานในจว.ป.ข.แบ่งปันสุข นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือปชช.ผู้ยากไร้ และพระสงฆ์อาพาธติดเตียง!!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.63 เวลา11.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย นายธนะกิจ แทนคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย,นาย วันชัย ขวัญพะงุ้น นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ,นางสาว กมลวรรณ แอบทิพยผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน ,นายอนุภาพ พูพูลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ,นายสุรชัย เสียงใหญ่​​ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวน้อย,นายจเด็จ บุญช่วย​​ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 2,นางอำไพ เสียงใหญ่​​ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 2,นางจันทร์เพ็ญ ปู่พุด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 5,นายสุรพล วิลาวรรณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 8,นางกัญญา จันทรัตน์ เจ้าหน้าที่ อสม.

ลงพื้นที่ร่วมกันนำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งจาก กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.และ ถุงยังชีพจาก “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ แพมเพิสจากสโมสรไลออนส์หัวหิน น้ำดื่มจาก อบต.อ่าวน้อย มอบให้กับผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1.นางสาวสายชล สายทอง หมู่2 ตำบลอ่าวน้อย ยากไร้ บ้านชำรุดต้องปรับปรุง
2.นายมานพ หมู่ 8 ตำบลอ่าวน้อย ยากไร้ เพิกพักชำรุด ต้องสร้างที่อยู่ใหม่
3.นางปราณี หมู่ 5 ตำบลอ่าวน้อย ยากไร้มีหลานต้องดูแลหลายคน
4.พระวิเชียร หมู่11ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระสงฆ์อาพาทติดเตียง

ทั้งนี้ได้เตรียมการร่วมกับ อบต. อ่าวน้อย ช่วยเหลือปรับปรุงบ้าน และสร้างบ้านจำนวน 2 ราย ต่อจากนั้นได้มอบเวชภัณฑ์ให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนำไปใช้ในกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนเช่นการประชุมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์

###############################