“วันเพ็ญ” ภูมิใจไทอำนาจ ลุยสนับสนุนด้านการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน อ.ลืออำนาจ อ.หัวตะพาน!!

0
73

“วันเพ็ญ” ภูมิใจไทอำนาจ ลุยสนับสนุนด้านการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน อ.ลืออำนาจ อ.หัวตะพาน!!

วันเพ็ญ ตั้งสกุล “ภูมิใจไทอำนาจ” ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆนานาชนิด ให้ผู้นำหมู่บ้าน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างรากฐานด้านการกีฬาของจังหวัดอำนาจเจริญ

ซึ่งวันที่สองนี้ได้ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬาในเขตพื้นที่อำเภอหัวตะพาน และอำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

#ภูมิใจไทอำนาจ
#ภูมิใจเดินหน้าพัฒนาอำนาจเจริญบ้านเฮา          #เราภูมิใจไปด้วยกัน

##############################