12 ม.ค.62 “รางวัล เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” ด.ญ.ศิริลักษณ์ ขาวจันทร์ นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.วัดบ้านมะเกลือ ได้รับการคัดเลือกให้ได้เป็น เด็กประพฤติดี มีค่านิยม ของจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
อาจารย์สมคิด คูทอง ครูผู้สอนฯ นำนักเรียนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ และมีโอกาสได้พบกับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์