เด็กไทยอบอุ่น ด้วยนมเป็นสุข” นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยทุนทรัพย์ส่วนตัว มอบนมผงบำรุงร่างกายเด็กเล็กและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยทุนทรัพย์ส่วนตัว ร่วมกับภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันมอบนมผงและสิ่งของบรรเทาทุกข์ ในกิจกรรม “ผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มบุญ เด็กไทยอบอุ่น ด้วยนมเป็นสุข” ทั้งนี้เป็นการมอบนมผงและสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครองเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

โดยในลักษณะเดียวกันนี้ที่ผ่านมานายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์(สท.) และภาคเอกชน ซึ่งมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังได้ร่วมกันโดยทุนทรัพย์ส่วนตัว จัดกิจกรรม “เปิดครัวเทศบาลนครนครสวรรค์” โดยร่วมกันจัดทำข้าวกล่อง อาหารและน้ำดื่ม วันละกว่า 600 ชุด เพื่อมอบให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อีกทั้งโครงการ “ชาวนครสวรรค์เราไม่ทิ้งกัน” ไถ่ถอนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพ ที่ประชาชนได้นำมาจำนำไว้ที่โรงรับจำนำของเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้ง 3 แห่ง ให้แก่ประชาชน