คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่จังหวัดนครสวรรค์

0
34

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและประธานคณะทำงานภาคเหนือ พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ประชุมพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 หน่วยงานในพื้นที่ สรุปประเด็นปัญหาฯ และร่วมหารือ ในประเด็นปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินพร้อมทั้งประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ต่อไป
และช่วงบ่ายได้ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนเรื่องปัญหาที่ดิน ร่วมประชุมเสนอปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากนั้นคณะกรรมธิการ ฯ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี