พิษณุโลก วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร(นาข้าว)ได้แก่

0
54
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พิษณุโลก วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม และหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร(นาข้าว)ได้แก่
ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก,ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร, ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ,ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม , เกษตรอำเภอพรหมพิราม และปลัดอำเภอ ได้มีเกษตรกรชาวนาจากตำบลพรหมพิราม ท่าช้าง มะต้อง ดงประคำ วงฆ้อง หนองแขม วังวน และมะตูม ประมาณ 500 คน มารวมตัวเรียกร้อง นำโดย นายนพพล เหลืองทองนารา สส.จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 นายพัฒนปกรณ์ ดอนตุ้มไพร ข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้นำท้องถิ่นได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ,ผู้นำท้องที่ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตท้องที่ดังกล่าว ณ บริเวณเขื่อนนเรศวร อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อต้องการให้หน่วยงานชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบเปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายหลัก เพื่อให้เกษตรกรสามารถสูบน้ำใส่แปลงนาของเกษตรกรได้ เนื่องจากข้าวที่ทำการเพาะปลูกแล้ว แต่ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นกล้า กำลังจะแห้งตายอำเภอพรหมพิรามได้จัดกำลังเข้ารักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม และสมาชิก อส. ร้อย อส.
อ.พรหมพิราม ที่ 10 สรุปผลจากการยื่นข้อเรียกร้องของเกษตรกร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร เป็นผู้แทนของหน่วยงานชลประทาน รับข้อเสนอของเกษตรกร โดยจะปล่อยน้ำเข้าคลองสายหลักในปริมาณที่เกษตรกรสามารถสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตรได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในเบื้องต้น และเวลาประมาณ 10.30 น. เกษตรกรได้เดินทางแยกย้ายกลับภูมิลำเนา ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว