SSI Group มอบ “เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด”
ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้าสำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (สสอ.บางสะพาน) เพื่อนำไปมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีนายเจริญ เจริญลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4