ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด ร่วมกาชาดจังหวัดตราด เปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563 พร้อมมอบถุงผ้าลดโลกร้อนให้ประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิต

0
118

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด ร่วมกาชาดจังหวัดตราด เปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563 พร้อมมอบถุงผ้าลดโลกร้อนให้ประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิต

นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เดินทางเยี่ยมประชาชน ที่ร่วมบริจาคโลหิต ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ซึ่งธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด ร่วมกาชาดจังหวัดตราด เปิดรับบริจาคโลหิตจากประชาชนผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิต ให้กับผู้ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิต พร้อมกันนี้ ยังได้มีการมอบถุงผ้าลดโลกร้อน ให้กับประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ อีกด้วย

นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาบริจาคโลหิตน้อยลง ทำให้โรงพยาบาลในจังหวัดตราด ประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิต ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา ดังนั้น เนื่องในวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก ทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด จึงได้ร่วมกับกาชาดจังหวัดตราด เปิดรับบริจาคโลหิตขึ้นในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว​ พงศ์นริศร์​   กิจจานนท์​ ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานศูนย์ข่าวภาคตะวันออก